Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio.

Sara Ali Khan at Mehboob Studio  Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio IMG 6347
Sara Ali Khan at Mehboob Studio
Sara Ali Khan at Mehboob Studio  Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio IMG 6359
Sara Ali Khan at Mehboob Studio
Sara Ali Khan at Mehboob Studio  Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio IMG 6399
Sara Ali Khan at Mehboob Studio
Sara Ali Khan at Mehboob Studio  Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio IMG 6409
Sara Ali Khan at Mehboob Studio
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio  Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio IMG 6418
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio  Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio IMG 6437
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio  Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio IMG 6439
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio  Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio IMG 6451
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio  Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio IMG 6468
Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio

The post Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio appeared first on Newz of Day.

The post Sara Ali Khan and Kareena Kapoor Khan at Mehboob Studio appeared first on Bank of Bollywood.

Source link